info@erasmusmcvrienden.nl 010 – 703 48 02 NL88 INGB 0000 0029 95

Portfolio detail

NIEUWE BEHANDELING HERSENINFARCT

€ 115.000,00

Het onderzoek ‘Time is Brain’ heeft aangetoond dat een herseninfarct niet alleen met medicijnen behandeld moet worden. Patiënten hebben minder kans op schade indien het verstopte bloedvat direct wordt ontsloten met een katheter via de lies. Deze behandeling kan ernstige invaliditeit en overlijden van patiënten voorkomen.