info@erasmusmcvrienden.nl 010 – 703 48 02 NL88 INGB 0000 0029 95

Laura Zwaan ontvangt Fellowship voor haar onderzoek

LAURA ZWAAN ONTVANGT FELLOWSHIP VOOR HAAR ONDERZOEK

23 oktober 2017

Tijdens het jaarlijkse evenement Lof der Geneeskunst in de Doelen, op 6 oktober 2017, werd het Fellowship bekendgemaakt. Vanuit het Erasmus MC Vriendenfonds ontving Laura Zwaan een beurs voor haar veelbelovende onderzoek naar diagnostiek. Laura is verbonden aan Erasmus MC instituut iMERR, dat onderzoek doet ter verbetering van de medische opleiding. Het Fellowship komt ten goede aan haar onderzoek naar diagnosefouten: Thinking fast or slow, that’s the quenstion.

“Het is fascinerend hoe snel een arts een juiste diagnose kan stellen. Radiologen hebben maar 200 ms nodig om een longfoto te diagnosticeren en een huisarts heeft vaak een goed beeld van een diagnose in de eerste minuut van een consult. De snelheid van dit proces wordt vaak als oorzaak van diagnosefouten gezien. Maar is dat wel zo?” Dat gaat Laura Zwaan onderzoeken.

“In de medische wereld wordt vaak gesuggereerd dat uitgebreid overwegen van een diagnose leidt tot betere resultaten. In plaats van te vertrouwen op de klinische blik van de arts, moet er worden overlegd en extra informatie verzameld. Een kostbaar proces, wat ook voor de patiënt veel tijd kan kosten. Vaak hebben artsen snel een goed beeld van een ziekte. Het heroverwegen van die diagnose is meestal niet effectief.  Een snel gestelde diagnose betekent niet dat het vaker een onjuiste diagnose is”.

“Hier ligt mijn hart”
Laura Zwaan, zelf opgeleid in diagnostiek en psychologie, is zeer enthousiast over het onderzoek: “Hier ligt mijn hart. Ik vind het mooi om onderzoek te doen waarmee je werkelijk verschil kan maken. Ook vind ik het fascinerend hoe snel een arts een diagnose kan stellen. Snelle diagnoses blijken ook heel vaak goede diagnoses te zijn. Dat is ook wel begrijpelijk: een expert kan heel snel bepalen wat er aan de hand is”.

Het onderzoek van Zwaan vindt plaats in het Erasmus MC en duurt 4 jaar. Eerst zal Zwaan onderzoek doen via eyetracking. Hiermee brengt ze de onderliggende redeneerprocessen tijdens het diagnostisch proces in kaart. Zwaan wil het proces van selecteren van informatie, bij juiste én onjuiste diagnoses, met elkaar vergelijken. Zo kan bepaald worden hoe diagnosefouten ontstaan – en hoe zij mogelijk kunnen worden voorkomen.

Verkeerde diagnose
Amerikaans onderzoek stelt dat iedereen wel een keer in zijn leven te maken krijgt met een verkeerde diagnose. Naar schatting wordt in 10-15% van de gevallen een verkeerde diagnose gesteld. Laura licht dit toe: “Gelukkig resulteert niet elke verkeerde diagnose tot ongewenste uitkomsten voor de patiënt. Daarnaast is ook niet elke verkeerde diagnose te voorkomen.

Voor een deel kan een verkeerde diagnose wel voorkomen worden. En daar liggen veel kansen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van feedback in de praktijk, waardoor artsen van de door hun gestelde diagnoses kunnen leren. Zo kan de arts meer inzicht krijgen in zijn of haar gestelde diagnoses en nieuwe kennis opdoen. Kennis is heel belangrijk bij het stellen van een juiste diagnose.