info@erasmusmcvrienden.nl 010 – 703 48 02 NL88 INGB 0000 0029 95

Fellowship voor Veerle

FELLOWSHIP VOOR VEERLE

7 oktober 2016

Afgelopen vrijdag kreeg Veerle Bergink tijdens het Lof der Geneeskunst van het Erasmus MC Vriendenfonds een Fellowship voor haar onderzoek naar postpartum psychose (of kraambed psychose).

Vrouwen die hun eerste kind hebben gebaard hebben een sterk verhoogd risico om manisch of psychotisch te worden, ook zonder enige psychiatrische voorgeschiedenis. Het onderzoek van Veerle focust zich op het begrijpen van de risico’s en de beschermende factoren. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van het beloop na postpartum psychose.