info@erasmusmcvrienden.nl 010 – 703 48 02 NL88 INGB 0000 0029 95

Het doel

Prof. Dr. Philip Scheltens en Prof. Dr. John van Swieten.